Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Głównym celem projektu jest utworzenie zielonych rozwiązań logistycznych, które w znaczący sposób przyczynia się do poprawy jakości i trwałości środowiska usług transportowych na obszarze miejskim regionu Południowego Bałtyku.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk  2014-2020.
Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Łączna kwota dofinansowania projektu  w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk  2014-2020 wynosi 146 710,00.

http://lcl-project.eu/