Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu


wyniki konkursu ogłoszonego przez Dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. Stanisława Iwana, prof. AM, na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Zarządzania Transportem w Zakładzie Logistyki (1etat)


wyniki konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Inżynierii Transportu w Zakładzie Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością