Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Dziekan

dr hab. Stanisław Iwan, prof. AM

 
Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Izabela Kotowska, prof. AM

 
Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Tomasz Dudek