Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Rada Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na kadencję 2016-2020
Dziekan

 1. dr hab. Stanisław Iwan, prof. AM Dziekan Wydziału

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziale

 1. prof. dr hab. inż. Igor ARIEFJEW
 2. prof. dr hab. inż. Tygran DZHUGURYAN
 3. prof. dr hab. inż. Mieczysław HANN
 4. prof. dr hab. inż. Daniela SZANIAWSKA
 5. dr hab. inż. Jarosław CHMIEL, prof. AM
 6. dr hab. inż. Bolesław GIREŃ, prof. AM
 7. dr hab. Joanna HOŁUB-IWAN, prof. AM
 8. dr hab. Mariusz JEDLIŃSKI, prof. AM
 9. dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM
 10. dr hab. inż. Izabela KOTOWSKA, prof. AM                  
 11. Prof. Dr.-Ing. habil. Tadeus UHL, prof. AM

Pozostali wybrani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale

 1. dr inż. Tomasz DUDEK Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych          
 2. dr inż. Krystian PIETRZAK Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
 3. dr inż. Małgorzata SZYSZKO
 4. dr Kinga KIJEWSKA      
 5. mgr inż. Marta BARAŃSKA

Pracownicy nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr inż. Beata NOWAK

Studenci wydziału

 1. Kamila JARMOŁOWICZ
 2. vacat
 3. Monika DOMAGALSKA
 4. Żaneta DURYS
 5. Agata NOWAKOWSKA

Uczestniczący z głosem doradczym

 1. mgr Małgorzata MAGAJ przedst. ZNP w AM