Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Zakład Organizacji i Zarządzania
  dr inż. Andrzej Montwiłł kierownik zakładu, adiunkt
  dr Joanna Kasińska adiunkt
  dr Artur Rzempała adiunkt
  mgr inż. Ewa Hącia asystent
  dr inż. Oliwia Pietrzak adiunkt
Zakład Logistyki i Systemów Transportowych
  dr Stanisław Iwan

kierownik zakładu, adiunkt

 
  dr inż. Izabela Kotowska adiunkt  
  dr inż. Patrycja Narękiewicz adiunkt  
  dr inż. Natalia Wagner adiunkt  
  dr inż. Aleksandra Łapko adiunkt  
  mgr Kinga Kijewska asystent  
  dr inż. Krystian Pietrzak adiunkt  
Zakład Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  dr inż. kpt. ż.w. Piotr Lewandowski

kierownik zakładu, adiunkt

 
  dr Sylwester Kowalski adiunkt  
  dr kpt. ż.ś. Krzysztof Woś adiunkt  
  mgr inż. Violetta Jendryczka asystent  
  mgr inż. Piotr Durajczyk asystent  
Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów
  dr inż. Marek Landowski

kierownik zakładu, adiunkt

  prof. dr hab. Janusz Soboń profesor  
  dr hab. Kazimierz Winnicki profesor nadzw. AM
  dr Dariusz Bernacki adiunkt  
  dr Aleksander Królikowski starszy wykładowca