Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Organizatorzy Sympozjum zapraszają do udziału w obradach
Obecne nabory wniosków Interreg Europa Środkowa (trwa do 25 stycznia 2018) i Interreg Region Morza Bałtyckiego (trwa do 9 kwietnia 2018) mogą stanowić ostatnią szansę na uzyskanie wsparcia z ww. programów w latach 2014 – 2020. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju przygotowało dla polskich instytucji narzędzia ułatwiające skorzystanie ze środków unijnych.
General Logistics Systems (GLS) poszukuje stażystów
Spotkajmy się 23 i 24 listopada 2017 r.

W dniu 23 listopada 2017 r.