Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Ruszył dodatkowy nabór na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Terminy zaliczeń praktyk na WIET dla studentów s. stacjonarnych i niestacjonarnych w r.a. 2018/2019

W ramach wymiany międzynarodowej dla nauczycieli akademickich w ramach Programu ERASMUS+ wykłady z przedmiotu Portowe urządzenia techniczne poprowadziła dr inż. Małgorzata Szyszko z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Akademii Morskiej w Szczecinie.

Szkolenie zatytułowane jest: „Zarządzanie w Akademii Morskiej projektami (współ)finansowanymi ze źródeł międzynarodowych”. 

CTTM zaprasza pracowników AM na szkolenie dotyczące możliwości i funkcji specjalistycznej bazy danych pn. Patent Inspiration.