Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Do 30.04.2018 zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do udziału w naborze  na wyjazdy na praktyki lądowe realizowane w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 (czerwiec 2018-wrzesień 2019).

4 kwietnia br. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs w programie im. Bekkera na wyjazdy do dowolnego ośrodka naukowego na świecie trwające od 3 miesięcy do 12.

Szkolenie pt. „Zasady realizacji projektów finansowanych z programu „PO RYBY na lata 2014-2020” odbędzie się na Wałach Chrobrego w sali 28, 11 kwietnia (środa) w godz.: 10:30-11:30.

DGS Poland oraz DGS Business Services zapraszają studentów do aplikowania na praktyki studenckie!!!

W dniu 12 marca 2018 r. opublikowana została lista rankingowa projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.