Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Grant na wsparcie komercjalizacji wyników B+R. Trzeci i ostatni nabór potrwa dwa tygodnie – od 28 maja do 11 czerwca godz.: 10:00.
22.05.2018r. w Urzędzie Miejskim w Stargardzie odbyło się spotkanie interesariuszy projektu „Low Carbon Logistics”.
11.05.2018r. w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich obok Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej odbyła się prezentacja Elektrycznego Roweru Dostawczego oraz Samochodu Elektrycznego.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 14 maja ogłosiła konkurs na projekty w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

W dniu 7 maja 2018 roku studenci III roku kierunku Transport ze specjalności Eksploatacja Portów Jachtowych brali udział w wizycie studyjnej po zachodniopomorskich portach jachtowych.