Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

REEDEREI STRAHLMANN BRANCH OFFICE
SZCZECIN SP. Z O.O.
przyjmie studentkę/studenta na praktyki do Działu Rekrutacji!!!
Chętne osoby proszone są o kontakt z
Kierownikiem Praktyk WIET, dr inż. Oliwią Pietrzak
do dnia 21 czerwca 2018 r.

W dniu 06 czerwca 2018 roku studenci specjalności Eksploatacja Portów Jachtowych (III Transport, WI-ET) mieli okazję obejrzeć kolejne porty jachtowe w województwie zachodniopomorskim.
Szkolenie pt. „Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną” odbędzie się na Wałach Chrobrego w sali 28 dn. 8 czerwca (piątek) w godz.: 10:30-11:30.
Grant na wsparcie komercjalizacji wyników B+R. Trzeci i ostatni nabór potrwa dwa tygodnie – od 28 maja do 11 czerwca godz.: 10:00.
22.05.2018r. w Urzędzie Miejskim w Stargardzie odbyło się spotkanie interesariuszy projektu „Low Carbon Logistics”.