Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Akademia Morska, Akademia Morska w SzczecinieAkademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

Tegoroczny ranking wypełniany był przez uczelnie i studentów, zbierał również dane z funkcjonujących przy uczelniach Biur Karier.
Mamy 8 miejsce w Polsce!
WI-ET Chcielibyśmy przypomnieć o rozpoczęciu konsultacji dotyczących aktualizacji programu wojewódzkiego pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015” i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Najnowsza publikacja mgr inż. Oliwii Pietrzak

Informacje techniczne dotyczące formatowania artykułów do Zeszytów Naukowych AM
W dniach 29 - 30 września 2011 roku w Szczecinie odbyła się największa w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej konferencja poświęcona zagadnieniom zagospodarowania i zabudowy miast oraz regionów zlokalizowanych na brzegach akwenów „Waterfront Forum Szczecin 2011”.