Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 21 – 24 września 2010 r. w Białowieży odbyła się cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport XXI wieku”, w której brała udział mgr inż. Ewa Hącia, pracownik Zakładu Organizacji i Zarządzania.
WI-ET Informujemy, że Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza nabór uzupełniający na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2010/2011.
WI-ETChcielibyśmy poinformować o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji programu wojewódzkiego pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015". Konsultacje potrwają do dnia 25.10.2010.
W dniach 15 – 17 września 2010 w Katedrze Nauk o Jakości Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej odbyła się V KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu: "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy".
W dniach 15 i 16 września 2010 r. w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. „Polskie drogi polityki morskiej – od wizji do działania. Polska polityka spójności w kontekście terytorializacji Morza Bałtyckiego”, pod patronatem Ministra Infrastruktury.