Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 13 i 14 września 2010 r. w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. „Modele zarządzania portami morskimi w Polsce i Europie” pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury zorganizowana przez Związek Miast i Gmin Morskich.
WI-ET
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza nabór na III edycję studiów podyplomowych "Zarządzanie i Auditing w Ochronie Środowiska".
Termin składania podań upływa 9 października 2010 roku.
Wszelkich informacji udziela sekretariat studiów tel.: 91 48 09 646 lub 91 48 09 640.
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej - szczegóły..
W dniach 23 – 25 czerwca 2010 r. w Gdańsku odbył się Bałtycki Salon Gospodarki Morskiej
Akademia Morska, Akademia Morska w SzczecinieAkademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

Tegoroczny ranking wypełniany był przez uczelnie i studentów, zbierał również dane z funkcjonujących przy uczelniach Biur Karier.
Mamy 8 miejsce w Polsce!
WI-ET Chcielibyśmy przypomnieć o rozpoczęciu konsultacji dotyczących aktualizacji programu wojewódzkiego pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015” i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.