Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 27 ‒ 29 października 2010 r. w Jastarni odbyła się II Konferencja Naukowa Logistyka Morska LogMare organizowana przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
W dniu 22. października odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim II Międzynarodowa Konferencja pt. "Skuteczność w biznesie".
Biuro Karier zaprasza studentów i absolwentów 17 listopada 2010r na spotkanie z firmą DB Port Szczecin.
Miejsce: aula nr 7 (ul. Szczerbcowa)
Godzina: 13:30 - 14:30
Plan spotkania:
  1. Historia i lokalizacja firmy DB Port Szczecin
  2. Główne obszary działalności
  3. Kierunki rozwoju
  4. Możliwości i warunki zatrudnienia w firmie
  5. Sytuacja absolwentów WIET na rynku pracy.
W dniach 21 – 24 września 2010 r. w Białowieży odbyła się cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport XXI wieku”, w której brała udział mgr inż. Ewa Hącia, pracownik Zakładu Organizacji i Zarządzania.
WI-ET Informujemy, że Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza nabór uzupełniający na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2010/2011.