Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 18-19 listopada w Poznaniu odbyło się XVII Spotkanie Użytkowników Abaqus.
WI-ET„Ocena prawdopodobieństwa uszkodzeń prowadzących do emisji ziębników z urządzeń chłodniczych na podstawie danych statystycznych
W dniu 25 listopada 2010 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium nt. „Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności transportu w Unii Europejskiej”.
W dniu 17.11.2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniu konsolidacji polskiego rynku kolejowego cargo.
W debacie panelowej pt. „Nowe technologie w logistyce morskiej” na II Konferencji Naukowej LOGISTYKA MORSKA LogMare’10 w charakterze eksperta brał udział pracownik naszego Wydziału.