Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W debacie panelowej pt. „Nowe technologie w logistyce morskiej” na II Konferencji Naukowej LOGISTYKA MORSKA LogMare’10 w charakterze eksperta brał udział pracownik naszego Wydziału.
Informacja o konferencji organizowanej przez Bibliotekę Główną Akademii Morskiej w Szczecinie

WI-ET Instytut Zarządzania Transportem zaprasza na seminarium dydaktyczne dr hab. Ignacego Chrzanowskiego prof. nadzw. AM nt. "GLOBALIZATION AND THE TRANSPORT INDUSTRY. IS THE GLOBALIZATION REVERSIBLE?",  które odbędzie się 25.11.2010 r. (czwartek) o godz. 9:45 w sali 5 przy ul. Szczerbcowej.

Najnowsze publikacje pracowników Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu
W dniach 27 ‒ 29 października 2010 r. w Jastarni odbyła się II Konferencja Naukowa Logistyka Morska LogMare organizowana przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.