Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Ogłoszenie
Wydziałowej Komisji Wyborczej WI-ET

Wydziałowa Komisja Wyborcza WI-ET informuje, że od dnia
07.11.2018 r.  do  13.11.2018 r. będą przyjmowane zgłoszenia  kandydatów  na wakujące mandaty do Uczelnianego Kolegium Elektorów
na kadencję 2016-2020.

  1. z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na WI-ET,
  2. grupy nauczycieli akademickich posiadających stopień  naukowy doktora, zatrudnionych na WI-ET.

Zgłoszenia kandydatów do UKE w tych dwóch grupach nauczycieli akademickich przyjmowane będą do dnia 13.11.2018 r.  do godz. 14:00.

Wydziałowa Komisja Wyborcza pełnić będzie dyżury w pok. 224 (budynek przy ul. H. Pobożnego) zgodnie z harmonogramem:

  • 07.11.2018 – środa w godz.: 9:00 – 11:45,
  • 08.11.2018 – czwartek w godz.: 10:00 – 12:00,
  • 09.11.2018 – piątek w godz.: 10:00 – 11:45,
  • 13.11.2018 – wtorek w godz.: 9:45 – 10:45 oraz 13:00 – 14:00.

W załączeniu karta zgłoszeniowa. Regulamin wyborów  dostępny jest na stronie naszej uczelni. Karty zgłoszeniowe elektorów dostępne są również w pokoju 224.

Przewodnicząca WKW WIET
dr inż. Beta Drzewieniecka

Publikacje pracowników WI-ET w bazie Web of Science wyróżnione tytułem HIGHLY CITED PAPER. „Highly Cited Paper” jest to lista obejmująca światową czołówkę publikacji (zaledwie 1%) najlepszych i najważniejszych dla rozwoju danej dyscypliny naukowej.
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM uruchamia dodatkowy nabór na studia niestacjonarne. Posiadamy jeszcze wolne miejsca na następujących kierunkach

W dniach 10-14 września 2018 roku odbyła się 5 sesja Podkomitetu ds. Ładunków i Kontenerów (CCC - Carriage of Cargoes and Containers) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w siedzibie głównej w Londynie.