Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 20-21.10.2011 w Barcelonie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu C-LIEGE. Uczestniczył w nim dr Stanisław Iwan.
W dniach 26 - 28 października 2011 r. w Jastarni odbyła się III Konferencja Naukowa pt. „Logistyka Morska”, w której brali udział pracownicy Zakładu Organizacji i Zarządzania: prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa, dr inż. Maria Christowa-Dobrowolska, mgr inż. Ewa Hącia oraz dr inż. Andrzej Montwiłł. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
W dniach 10 – 11 października 2011 r. w Warszawie w Hotelu Hilton odbyła się cykliczna Międzynarodowa Konferencja EURO-TRANS 2011 „Konkurencyjny i zrównoważony transport – po kryzysie, co dalej?”, w której brała udział prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa, kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
W dniu 6 października 2011 r. w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Transport, rozwój regionalny, ekologia”, w której brali udział pracownicy Zakładu Organizacji i Zarządzania: prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa oraz dr inż. Andrzej Montwiłł. Konferencja została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
W dniach 21 – 22 września 2011 r. w Szczecinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Transportowa pt. Zielone Korytarze „Działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego systemu transportowego”, w której brali udział pracownicy Zakładu Organizacji i Zarządzania: prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa, dr inż. Andrzej Montwiłł oraz mgr inż. Ewa Hącia.