Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 21 – 22 listopada 2011 r. w Urzędzie Morskim w Szczecinie odbyło się Międzynarodowe Seminarium pt.: „Spatial planning in maritime and coastal areas” (Planowanie przestrzenne na obszarach morskich i przybrzeżnych), w którym brali udział pracownicy Zakładu Organizacji i Zarządzania: prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa oraz mgr inż. Ewa Hącia.
INSTYTUT ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM zaprasza na SEMINARIUM DYDAKTYCZNE dr hab. Ignacego Chrzanowskiego prof. nadzw. AM "The prospects of the EU from a North American perspective" w dniu 07.12.2011 o godz. 9.45 w sali 5 na ul Szczerbcowej.
Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  W dniach 3-4 listopada 2011 r. na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się Seminarium „Sea Point 2011”.
Pracownicy WIET dr inż. Anna Galor, dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, dr inż. Bogusz Wiśnicki, dr kpt. ż. ś. Krzysztof Woś oraz dr inż. Anna Wolnowska zakończyli projekt "OVERSIZE BALTIC", kierownikiem projektu był Pan dr hab. inż. Wiesław Galor, prof. AM z Wydziału Nawigacyjnego. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013.
W ramach projektu powstało -kilkanaście publikacji oraz 3 monografie: Galor A., Galor W., Wiśnicki B., Jóźwiak Z., Woś K. (2010), Strategia transportu ładunków ponadnormatywnych (ŁPN) w Polsce, Opracowanie w ramach projektu OVERSIZE BALTIC, Akademia Morska w Szczecinie, 2010, stron 57.(monografia), Galor A., Galor W., Wiśnicki B., Jóźwiak Z., Woś K. (2010), Oversize Transport Strategy for Poland, Maritime University of Szczecin, 2010, pgs. 64.(monograph), Galor W., Galor A., Jóźwiak Z., Wiśnicki B., Woś K. , Galor P.(2011), Przewóz i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie, Akademia Morska w Szczecinie str. 298 (monografia). Więcej http://wielkigabaryt.am.szczecin.pl/wykonawcy.php

 
W dniach 20-21.10.2011 w Barcelonie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu C-LIEGE. Uczestniczył w nim dr Stanisław Iwan.