Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 20–22.11.2018 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu organizował kurs dla pracowników i operatorów marin.

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wydziałowa Komisja Wyborcza WIET przekazuje wyniki wyborów uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów, przeprowadzonych w dniu 15 listopada 2018 r. na WIET

WKW WIET przedstawia listę kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów - wybory uzupełniające na WIET

Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie.