Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Dziekan i Rada Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie zapraszają w dniu 14 października br. wszystkich pracowników Akademii Morskiej na uroczystość nadania imienia prof. dr hab. inż. Krzysztofa Chwesiuka  sali audytoryjnej WIET mieszczącej się w budynku przy ul. Szczerbcowej  4 w Szczecinie.

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 trzech doktorów wypromowanych w roku akademickim 2012/2013 z rąk J.M. Rektora, Prorektora ds. Nauki oraz Dziekanów Wydziałów: Nawigacyjnego oraz Mechanicznego otrzymało dyplomy doktorskie.

W dniu 18 września 2013 r. Rada Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podjęła jednomyślnie decyzję o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn Pani mgr inż. Joannie Tuleja.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne informują, że na stronie wyniki.am.szczecin.pl dostępne są wyniki rekrutacji dla poszczególnych wydziałów.

„mgr inż. Marta Barańska – Najlepszy Nauczyciel Akademicki roku 2012/2013 Akademii Morskiej w Szczecinie – Nagroda Studentów w kategorii Nauczyciel Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego Transportu” – tytuł tak ważny i znaczący, że wywołana do mikrofonu zrozumiałam co czuje student proszony do odpowiedzi – wie wszystko, chce przekazać jeszcze więcej w wyniku czego miejsce standardu zastępuje twórczość.