Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Studenckie Koło Naukowe Innowatora "Ordo ex Chao" realizuje aktualnie zaaprobowany przez Kanclerza AM Projekt Energetyczny ukierunkowany na opracowanie rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie oszczędności energii elektrycznej w Akademikach AM.

W dniach 19-21 maja w Szczecinie odbywała się międzynarodowa konferencja naukowa Green Cities 2014- Green Logistics for Greener Cities. Była ona poświęcona logistyce miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony środowiska i ograniczania negatywnego oddziaływania miejskiego transportu towarowego na otoczenie.

22 maja na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu miał miejsce Dzień Zrównoważonego Rozwoju Transportu. Jego celem było zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi idei zrównoważonego rozwoju oraz uświadomienie potrzeby podejmowania działań w tym zakresie.

20 maja 2014r odbyły się obrady Jury, w których uczestniczyli przedstawiciele współorganizatorów oraz Akademii Morskiej.

Z głębokim żalem zawiadamiam, że 17.05.2014 r. odszedł od nas na zawsze były pracownik WI-ET, Dyrektor Instytutu Inżynierii Transportu

Prof. AM dr hab. inż. Adam Łozowicki

Pogrzeb odbędzie się 22 maja br.(czwartek) o godz.12.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Wyrazy szczerego współczucia wszystkim bliskim
Dziekan WI-ET i współpracownicy