Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 11-12 lutego br. na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach miało miejsce pierwsze doroczne spotkanie uczestników Akcji COST nr CA17105 pn. „A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy” (WECANet) (pol. „Paneuropejska sieć morskiej energetyki odnawialnej ukierunkowana na energię fal”).
Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 16-17 maja 2019 roku w Hotelu Raddison Blue

Zapraszamy studentów Akademii Morskiej do udziału w Konkursie Fotograficznym Biura Karier pn. "Akademia Morska – morze przygód, wspomnień i historii".

Uwaga studenci II roku wszystkich kierunków na WIET...
Wyniki wyborów uzupełniających do Wydziałowego Kolegium Elektorów na WIET