Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 05-08 listopada 2019 roku w Akademii Morskiej w Szczecinie odbyły się prace grupy roboczej 4 (WG4) akcji COST nr CA OC-2017-1-22010 WECANet pn. „A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy”. Spotkanie dotyczyło nietechnicznych aspektów rozwoju przetworników energii fal morskich. Obecnie w akcji WECANet programu COST uczestniczy 31 krajów partnerskich.

To już ostatnia szansa by zgłosić się na wymianę ERASMUS+ na studia w roku akademickim 2019/2020! Jeszcze tylko przez  dwa tygodnie można się zgłaszać na wyjazdy na studia ERASMUS+ w semestrze letnim - termin zgłoszeń upływa 18.10.2019*.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM w Szczecinie posiada jeszcze wolne miejsca na studiach niestacjonarnych.

W dniach 9-13 września 2019r. w siedzibie głównej Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie odbyła się 6 Sesja Podkomitetu ds. Przewozu Ładunków i Kontenerów

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM w Szczecinie posiada jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.