Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Komputerowe wspomaganie nauki, przemysłu i transportu

W dniach 6–9 grudnia 2010 roku w Zakopanem odbyła się XIV Międzynarodowa konferencja naukowa - Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu - TRANSCOMP 2010, zorganizowana przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej oraz Komitet Transportu PAN.

Udział w konferencji wzięli między innymi pracownicy naszej uczelni, zarówno Wydziału Nawigacyjnego jak i Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk, dr Stanisław Iwan, dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM oraz mgr Kinga Kijewska.

W trakcie prezentacji oraz dyskusji panelowych poruszano wiele zagadnień związanych z systemami transportowymi oraz logistyką. Wśród tematów pojawiały się zagadnienia logistyki miejskiej i optymalizacji przewozu ładunków przez obszary zurbanizowane.

Konferencja zgromadziła liczne grono naukowców z kraju i zagranicy będąc dobrym miejscem wymiany myśli naukowej.