Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

IVX Konferencja Logistyki Stosowanej

W grudniu 2010r. odbyła się pod patronatem Komitetu Transportu PAN zorganizowana w Zakopanem przez Akademię Górniczo-Hutniczą IVX KONFERENCJA LOGISTYKI STOSOWANEJ. Na konferencji tej dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, zaprezentowała referat pt. Logistyka w transporcie ładunków ponadnormatywnych drogą lotniczą, w ramach europejskiego projektu OVERSIZE BALTIC realizowanego między innymi w naszej Akademii. Referaty na konferencji prezentowane były zarówno w panelach polsko- jak i anglojęzycznych.