Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Świat Morskich Publikacji

„Świat Morskich Publikacji” to biblioteka cyfrowa umożliwiająca szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych wydawnictw z zakresu szeroko pojętej gospodarki morskiej. „Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji” będzie służyła wielu grupom odbiorców zarówno instytucjom jak i indywidualnym użytkownikom. Znajdą się wśród nich:

  • instytucje związane z eksploatacją portów, żeglugą śródlądową;
  • urzędy morskie;
  • armatorzy;
  • przedstawiciele sektora stoczniowego;
  • pracownicy naukowi;
  • oficerowie;
  • studenci;
  • oraz wszyscy zainteresowani najnowszymi osiągnięciami z tej dziedziny.

Link: http://www.smp.am.szczecin.pl/dlibra