Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Trwają negocjacje dotyczące ostatecznego zatwierdzenia budżetu projektu C-LIEGE (ang. Clean Last mile transport and logistics management for smart and Efficient local Governments in Europe), który będzie realizowany w ramach programu Intelligent Energy – Europe 2010 (CIP-IEE 2010).


Pozytywną ocenę uzyskał projekt C-LIEGE (ang. Clean Last mile transport and logistics management for smart and Efficient local Governments in Europe), który będzie realizowany w ramach programu Intelligent Energy – Europe 2010 (CIP-IEE 2010). Obecnie trwają prace nad ostatecznym ustaleniem i zatwierdzeniem przez Komisję Europejską budżetu projektu. To przedsięwzięcie, w którym uczestniczy 18 podmiotów (instytutów naukowo-badawczych, uczelni oraz firm) z Włoch, Niemiec, Belgii, Portugalii, Rumunii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Malty, Bułgarii oraz Polski. Stronę polską reprezentuje firma Bermag Sp.j., zajmująca się działalnością konsultingową w zakresie politycznej i gospodarczej współpracy polsko-niemieckiej oraz Akademia Morska w Szczecinie.
Głównym celem projektu C-LIEGE jest opracowanie rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej, które umożliwią ograniczenie zapotrzebowania na przewozy ładunków na obszarach zurbanizowanych, a przez to redukcję zużycia energii i emisji CO2. W ramach projektu realizowane będą badania i eksperymenty w wybranych miastach (w tym w Szczecinie) oraz opracowane zostaną metody transferu i adaptacji rozwiązań już sprawdzonych na świecie. Podstawowy skład zespołu badawczego, który został zaakceptowany przez jednostkę oceniającą, stanowią dr Stanisław Iwan (pełniący funkcję kierownika części projektu, realizowanej przez AM), prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk oraz mgr Kinga Kijewska.