Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Terminy zaliczeń praktyk na WIET dla studentów s. stacjonarnych i niestacjonarnych w r.a. 2018/2019