Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W ramach wymiany międzynarodowej dla nauczycieli akademickich w ramach Programu ERASMUS+ wykłady z przedmiotu Portowe urządzenia techniczne poprowadziła dr inż. Małgorzata Szyszko z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wykłady odbyły się na Faculty of Maritime Studies and Transport na University of Ljubljana w Campus Portorož na Słowenii.
Istotnym atutem jest fakt, że programy kształcenia w/w przedmiotu są spójne na obu Uczelniach i spełniające międzynarodowe standardy techniczne i wymagania stawiane europejskim portom morskim.

Studentów na Słowenii szczególnie zainteresowało geograficzne położenie portu szczecińskiego wraz z dostępnością dla żeglugi śródlądowej. Ponadto zainteresowaniem cieszyły się również Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie.

Pani Małgorzacie szczególnie spodobało się malownicze położenie Campusu – zlokalizowanego zarówno w górach, jak i nad morzem.

Film z wjazdu ukaże się już wkrótce na Facebook’u – serdecznie zapraszamy!