Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 29 - 30 września 2011 roku w Szczecinie odbyła się największa w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej konferencja poświęcona zagadnieniom zagospodarowania i zabudowy miast oraz regionów zlokalizowanych na brzegach akwenów „Waterfront Forum Szczecin 2011”.Organizatorem tegorocznej konferencji Waterfront Forum Szczecin była Fundacja Instytut Studiów Regionalnych. Dyskusje, prezentacje i spotkania w ramach Watrefront Forum koncentrowały się wokół następujących zagadnień:
  • gospodarcze uwarunkowania rozwoju miast w oparciu o waterfront,
  • konkretne rozwiązania dla idei Szczecin 2050 – Floating Garden,
  • polskie nadwodne projekty inwestycyjne – szanse i trudności,
  • polski rynek marin – między podażą i popytem,
  • modele procesów inwestycyjnych.
W konferencji udział wzięli pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie: mgr inż. Oliwia Pietrzak, mgr inż. Aleksandra Łapko oraz mgr inż. Krystian Pietrzak.

Szczegółowe informacje oraz materiały pokonferencyjne są dostępne na stronie internetowej: http://www.waterfront.com.pl/