Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniu 18 listopada 2011 r. odbyła się V Konferencja Naukowo – Techniczna pt.: „PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIASTA SZCZECINA”

Wzorem lat ubiegłych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Szczecinie, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Urzędu Miasta Szczecina w dniu 18 listopada 2011 roku zorganizowały V Konferencję Naukowo – Techniczną pt.: "PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIASTA SZCZECINA". Honorowy patronat nad konferencją objął Przewodniczący Rady Miasta Jan Stopyra. Konferencja odbyła się w gmachu Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Główne obszary tematyczne poruszane na Konferencji obejmowały:
  • omówienie realizacji aktualnych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie transportu miejskiego,
  • omówienie wdrażanego systemu zarządzenia flotą komunikacji miejskiej,
  • przedstawienie wdrażanego systemu zarządzania ruchem,
  • omówienie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ostatnich latach w Szczecinie,
  • przedstawienie jednej z koncepcji uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej w Szczecinie,
  • ocenę stanu realizacji polityki transportowej miasta.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu AM w Szczecinie, dr hab. prof. AM Zofia Jóźwiak, mgr inż. Oliwia Pietrzak oraz mgr inż. Krystian Pietrzak