Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Wydziałowa Komisja WIET informuje o wyborach uzupełniających do WKE na WIET.

Wydziałowa Komisja Wyborcza WIET przekazuje szczegółową informację nt. terminów i miejsca wyborów uzupełniających na wakujące mandaty do Wydziałowego Kolegium Elektorów.

WKW WIET zwraca uwagę na konieczność posiadania podczas wyborów dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby głosującej.