Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Konferencja Green Cities - Green Logistics For Greener Cities - jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie logistyki – odbyła się 13 i 14 września w Akademii Morskiej w Szczecinie. Wydarzenie było współorganizowane przez Akademię Morską w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, a odbywa się w ramach projektu Low Carbon Logistics (LCL) finansowanego  z  Programu Południowy Bałtyk. 

W obradach udział wzięło blisko 100 osób z 19 krajów, przedstawiono aż 65 referatów! Konferencja to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wdrażania miejskich rozwiązań logistycznych w kontekście zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na kwestie środowiskowe i zmniejszenie negatywnego wpływu miejskiego transportu towarowego na środowisko. 

Miejski transport towarowy to temat, który rzadko zajmuje naszą świadomość, a warto pamiętać, że dotyczy wszystkich mieszkańców miast. Dostawy towarów do centrów dużych metropolii oraz mniejszych miasteczek bezpośrednio dotyczy życia jego mieszkańców – chcemy mieć dostęp do wszystkich potrzebnych nam produktów, często nie myśląc o tym, jak towary muszą zostać przetransportowane na miejsce. Systemowe i ekologiczne rozwiązania problemów dostaw miejskich były tematem rozważań naukowców i praktyków z całego świata. 

Gośćmi konferencji byli eksperci światowej logistyki, jak Russell Thompson z University of Melbourne czy Ron van Duin z  Delft University of Technology. Konferencja trwała dwa dni – dzień pierwszy poświęcony został prezentacjom naukowym, drugi zaś sesjom dyskusyjnym.

Województwo Zachodniopomorskie jako partner wydarzenia zorganizowało transnarodową debatę. Do udziału w dyskusji pn. New challenges for transport systems beyond  2020, zaproszonych zostało 9 projektów realizowanych w ramach pięciu programów unijnych, m.in. projekty: LCL, EUFAL, SULPiTER, NOVELOG, TalkNet, Emma, TENTacle, SubNodes oraz Scandria®2Act. Dyskusja na temat rozwoju transportu i logistyki przeniosła perspektywę z miejskiej na perspektywę regionalną. 

Udział w debacie wzięli przedstawiciele różnych środowisk, dzięki czemu była doskonałym miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu wdrażania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań w transporcie. Zagadnienia, które poruszono w dyskusjach pozwoliły szukać odpowiedzi na pytania związane m.in. z przyszłością transportu i logistyki, priorytetami polityki transportowej po roku 2020, możliwościami redukcji negatywnego oddziaływania systemów transportowych na środowisko oraz wyzwań w obszarze transportu towarowego w obliczu postępującej urbanizacji.