Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

27 czerwca na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu odbyła się debata poświęcona problematyce bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w województwie zachodniopomorskim. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła oraz Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka.

Podczas debaty omówiony został stan bezpieczeństwa na drogach naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pieszych uczestników ruchu, a także działania podejmowane przez różne podmioty mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Na spotkaniu nie zabrakło znakomitych gości, m.in. Prorektora ds. Nauki dr hab. inż. Artura Bejgera, zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotra Ostrowskiego, Dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu prof. Stanisława Iwana, prof. Mariusza Jedlińskiego oraz licznego grona Policjantów z woj. zachodniopomorskiego.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji. Prowadzenie działań oraz podejmowanie wielopłaszczyznowych inicjatyw w kierunku poprawy bezpieczeństwa w obszarze niechronionych uczestników ruchu drogowego będzie zmierzało do ograniczenia ofiar wypadków drogowych z ich udziałem na drogach naszego województwa.

Duże podziękowania należą się prof. Mariuszowi Jedlińskiemu oraz Policji Wojewódzkiej w Szczecinie, za organizację spotkania.