Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

REEDEREI STRAHLMANN BRANCH OFFICE
SZCZECIN SP. Z O.O.
przyjmie studentkę/studenta na praktyki do Działu Rekrutacji!!!
Chętne osoby proszone są o kontakt z
Kierownikiem Praktyk WIET, dr inż. Oliwią Pietrzak
do dnia 21 czerwca 2018 r.