Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

22.05.2018r. w Urzędzie Miejskim w Stargardzie odbyło się spotkanie interesariuszy projektu „Low Carbon Logistics”.
Wśród gości byli m.in. Prezydent Stargardu Rafał Zając, Komendant Straży Miejskiej w Stargardzie Wiesław Dubij, przedstawiciel firmy Garo Krzysztof Zamożny oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Przerwa. Na spotkaniu przedstawione zostały prezentacje na temat logistyki niskoemisyjnej i elektromobilności. Swoją prezentację nt. założeń projektu „Low Carbon Logistics” wygłosił prof. Stanisław Iwan.