Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniu 7 maja 2018 roku studenci III roku kierunku Transport ze specjalności Eksploatacja Portów Jachtowych brali udział w wizycie studyjnej po zachodniopomorskich portach jachtowych. Wycieczka rozpoczęła się zwiedzaniem bazy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). Studenci zapoznali się z polskim systemem ratownictwa morskiego, zwiedzili centrum koordynacyjne oraz statek ratowniczy.


Fot 1. Zwiedzanie statku ratowniczego SAR w Świnoujściu

Następnym punktem programu była wizyta w Marinie w Basenie Północnym w Świnoujściu. Uczestnicy wycieczki zostali zaznajomieni z systemem obsługi klientów oraz dostępnymi na terenie portu usługami. Kolejnymi portami na trasie wycieczki była marina Wapnica oraz dwa porty w Stepnicy - przystań w Kanale Młyńskim oraz przystań im. Kpt. Roberta Hilgendorfa.


Fot 2. Wizyta w Marinie w Basenie Północnym w Swinoujściu


Fot 3. Zwiedzanie portu w Wapnicy

Wizyta studyjna pozwoliła studentom na usystematyzowanie wiedzy teoretycznej zdobywanej podczas zająć na uczelni.


Fot 4. Wizyta w Stepnicy

Dziękujemy za ciepłe przyjęcie pracownikom portów którzy cierpliwie odpowiadali na pojawiające się pytania oraz Zachodniopomorskiemu Szlakowi Żeglarskiemu za pomoc w organizacji wycieczki.
Wyjazd sfinansowany został ze środków projektu South Coast Baltic – Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network, finansowanego w ramach Interreg South Baltic Programme 2014-2020.

Specjalność Ekspolatacja Portów Jachtowych objęta jest honorowym patronatem Związku Portów i Przystani Jachtowych - Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Zarówno Zachodniopomorski Szlak Żeglarski jak i Akademia Morska w Szczecinie są partnerami międzynarodowego projektu South Coast Baltic – Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network, finansowanego w ramach Interreg South Baltic Programme 2014-2020.