Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Środki finansowe z INNOship mają wesprzeć działalność badawczo-rozwojową przemysłu stoczniowego.

Pierwszy konkurs ruszy 8 marca 2018 z naborem od 30 kwietnia do 30 czerwca 2018r. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw. Konkurs jest przeznaczony dla MŚP i dużych firm. W projektach dopuszczalne jest podwykonawstwo badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych wyłącznie przez uczelnie, państwowe instytuty badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

 

W grupie A liderem konsorcjum jest duże, średnie, małe lub mikro przedsiębiorstwo, minimalna kwota całego projektu to 10 000 000 zł, maksymalna – 50 000 000 zł. W grupie B liderem konsorcjum jest średnie, małe lub mikro przedsiębiorstwo), minimalna kwota projektu to 1 000 000 zł, a maksymalna – 7 500 000 zł.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa przez uczelnię nie może przekroczyć:

  • 60% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
  • 50% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Intensywność pomocy dla firmy wyniesie od 25% do 80%, w zależności od typu projektu i rodzaju beneficjenta.