Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W październiku ubiegłego roku poinformowaliśmy Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został włączony do Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Od lipca 2017 roku na platformie Web of Science będącej obecnie własnością firmy Clarivate Analytics w bazie Web of Science Core Collection rozpoczęto indeksowanie artykułów opublikowanych w naszym czasopiśmie. Obecnie platforma Web of Science zlicza cytowania w poszczególnych artykułach, co bezpośrednio przekłada się na wskaźniki bibliometryczne innych artykułów dotychczas zaindeksowanych w tej bazie oraz cytowalność poszczególnych naukowców. Jest to więc ogromna okazja dla naszych autorów do zaprezentowania na międzynarodowym forum wyników swoich badań i poprawy wskaźników ilościowych aktywności naukowej. Natomiast dla naszego kwartalnika to szansa na zwiększenie liczby cytowań i tym samym dalsza droga ku tzw. „Liście Filadelfijskiej”.