Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Ukazał się najnowszy numer czasopisma Logistyka (2/2012)
Ukazał się najnowszy numer czasopisma Logistyka (2/2012), a w nim m.in. publikacje środowiska naukowego związanego z szeroko rozumianą problematyką transportową, przygotowane w ramach X Międzynarodowej Konferencji EURO-TRANS 2011: „Konkurencyjny i zrównoważony transport”, organizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie - Katedrę Transportu oraz Uniwersytet Szczeciński - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług we współpracy z The European Platform for Transport Science.

W numerze ukazał się m.in. artykuł mgr inż. Oliwii Pietrzak pt. „System transportu pasażerskiego w Województwie Zachodniopomorskim w aspekcie zrównoważonego rozwoju”. Publikacja sfinansowana została z funduszu grantu dla młodych naukowców, uzyskanego przez autorkę na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.