Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Dr Stanisław Iwan na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprezentował projekt C-LIEGE podczas konferencji "Skandynawigacje 2012" Konferencja "Skandynawigacje 2012" odbyła się dnia 21 marca 2012 w Warszawie. Wśród wielu poruszanych zagadnień, dotyczących problematyki Polski jako kraju tranzytowego pomiędzy Skandynawią i Europą południową, znalazła się również część poświęcona projektowi SoNorA. W ramach tego właśnie panelu dr Stanisław Iwan przedstawił zagadnienia funkcjonowania miast jako ważnych węzłów regionalnej i krajowej sieci transportowej. Zaprezentował również założenia i cele projektu C-LIEGE oraz jego znaczenie dla zwiększania efektywności przewozów tranzytowych realizowanych przez obszar Szczecina.

Akademia Morska, Akademia Morska w SzczecinieAkademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie