Wydział Nawigacyjny

Lp. Imię i nazwisko Tytuł i stopień naukowy
1. Paweł ZALEWSKI – dziekan dr hab. inż.
prof. nadzw.
2. Jarosław ARTYSZUK - prodziekan dr hab. inż.
prof. nadzw.
3. Remigiusz DZIKOWSKI - prodziekan mgr inż.
kpt.ż.w.
4. Zbigniew SZOZDA – prodziekan dr inż.
5. Jerzy HAJDUK dr inż. kpt.ż.w.
prof. nadzw.
6. Barbara KWIECIŃSKA mgr inż.
kpt.ż.w.
7. Tomasz ABRAMOWSKI dr hab. inż.
prof. nadzw.
8. Piotr BORKOWSKI dr hab.
prof. nadzw.
9. Stefan CACOŃ prof. dr hab. inż.
10. Tomasz CEPOWSKI dr hab. inż.
prof. nadzw.
11. Wiesław GALOR dr hab. inż.
prof. nadzw.
12. Tadeusz GRACZYK dr hab. inż.
prof. nadzw.
13. Lucjan GUCMA prof. dr hab. inż.
14. Maciej GUCMA dr hab. inż.
prof. nadzw.
15. Stanisław GUCMA prof. dr hab. inż.
kpt. ż.w.
16. Lech KASYK dr hab.
prof. nadzw.
17. Witold KAZIMIERSKI dr hab. inż.
prof. nadzw.
18. Andrzej KLEWSKI dr hab. inż.
prof. nadzw.
19. Jurii KOROSTIL prof. dr hab. inż.
20. Dorota ŁOZOWICKA dr hab. inż.
prof. nadzw.
21. Jacek ŁUBCZONEK dr hab. inż.
prof. nadzw.
22. Ewgenij ŁUSZNIKOW prof. dr hab. inż.
kpt. ż.w.
23. Evgeny OCHIN prof. dr hab. inż.
24. Zbigniew PIETRZYKOWSKI dr hab. inż.
prof. nadzw.
25. Józef SANECKI prof. dr hab inż
26. Tadeusz SZELANGIEWICZ prof. dr hab. inż.
27. Wojciech ŚLĄCZKA dr hab. inż.
prof nadzw.
28. Waldemar UCHACZ dr hab. inż.
prof. nadzw.
29. Janusz URIASZ dr hab. inż.
prof. nadzw.
30. Bernard WIŚNIEWSKI prof. dr hab. inż.
31. Katarzyna ŻELAZNY dr hab. inż.
prof. nadzw.
32. Rafał GRALAK dr inż.
33. Stefan JANKOWSKI dr inż.
34. Wiesław JUSZKIEWICZ dr inż.
35. Piotr MAJZNER dr inż.
36. Grzegorz STEPIEŃ dr inż.
37. Beata GUZIEWICZ-FAJDEK mgr inż.
38. Marek ZYGMUNT mgr inż.
DOKTORANT
39. Jakub CHMIEL student II roku
NAWIGACJA
40. Dawid GRABARCZYK student III roku
NAWIGACJA
41. Małgorzata KIELAR studentka I roku
OCEANOTECHNIKA
42. Jakub MAZURKIEWICZ student II roku
NAWIGACJA
43. Sylwia MUSIDLAK studentka II roku
NAWIGACJA
44. Tymoteusz ROGULSKI student III roku
NAWIGACJA
45. Sonia ROZBIEWSKA studentka III roku
NAWIGACJA
46. Artur WIELGOSZ student II roku
NAWIGACJA
47. Janusz MAGAJ przedstawiciel
NSZZ "Solidarność"
48. Anna MARCHEWKA przedstawiciel ZNP