Wydział Nawigacyjny

Opiekun: dr inż. Paweł Banaś, dr inż. Łukasz Nozdrzykowski
Kontakt: Instytut Technologii Morskich, Zakład Informatycznych Technologii Morskich, p. 153, tel. 48-09-439

Opis działalności:
Koło Naukowe Informatyki działa przy Zakładzie Informatycznych Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie zrzeszając studentów, pracowników oraz absolwentów Akademii i wszystkich pasjonatów szeroko pojętej dziedziny jaką jest informatyka.

W swej działalności członkowie Koła biorą sobie za cel poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informatycznych, wdrażając ją praktycznie i podejmując próbę podjęcia własnej pracy badawczej. Celem dodatkowym członków Koła KNI jest promowanie kierunku Informatyka prowadzonego na uczelni oraz samej Akademii Morskiej w Szczecinie.

W ramach działalności Koła organizowane są spotkania naukowe i warsztaty praktyczne, a także wspólne wyjazdy na konferencje i seminaria naukowe. Koło stara się także nawiązywać współpracę z organizacjami i instytucjami edukacyjnymi kształcącymi kadry techniczne oraz współpracę z przedsiębiorstwami branży informatycznej, zwłaszcza w regionie Województwa Zachodniopomorskiego.

Główne obszary działalności obejmują m.in.:
  • techniki wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości
  • techniki programowania gier i symulatorów
  • programowanie mikrokontrolerów
  • druk 3D
  • budowę i programowanie dronów
  • opracowywanie publikacji naukowych
  • promocja kierunku Informatyka oraz Uczelni