Wydział Nawigacyjny

Opiekun: dr inż. Natalia Wawrzyniak, mgr inż. Marta Włodarczyk-Sielicka
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Instytut Geoinformatyki, Zakład Kartografii i Geoinfromatyki, p. 207 (ul. Żołnierska 46), tel. (91) 48-77-177

Opis działalności:

Koło Naukowe "GIS" swoją działalność rozpoczęło w roku 2016. Głównym celem jego działalności jest rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy z zakresu GIS oraz szeroko pojętej geoinformatyki.

Cele KN GIS:
 • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji w dziedzinie geoinformatyki,
 • zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności w zakresie prowadzenia analiz przestrzennych
 • poznanie nowych metod i sposobów pracy z danymi
 • poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii
 • uczestnictwo w ogólnopolskim konkursie GIS Challenge

Opiekun: dr inż. Paweł Zalewski
Kontakt: Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego, p. 409, tel. 48-09-404

Opis działalności:
Koło zajmuje się rozwojem zainteresowań z zakresu metod pozycjonowania, metod inżynierii ruchu morskiego, robotyki, elektroniki i metod wizualizacji danych. Członkowie koła mają możliwość brać udział w pracach realizowanych w Centrum oraz w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego. Jednocześnie koło dysponuje bogatym zapleczem badawczym w postaci dwóch pełnowymiarowych symulatorów, systemów DP, mostka zintegrowanego oraz laboratoriów powstałych w ramach projektu Centrum Technologii Nawigacyjnych. Obecnie koło składa się z trzech osobnych sekcji: Offshore, Technik informatycznych i robotycznych oraz Metod wizualizacyjnych i statystycznych.

Opiekun: mgr inż. Grzegorz Zaniewicz
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Instytut Geoinformatyki, Zakład Geodezji i Hydrografii, p. 205 (ul. Żołnierska 46), tel. (91) 48-77-177

Opis działalności:
Koło Naukowe „ Hydrografii Morskiej” swoją działalność rozpoczęło w roku 2007. Głównym celem jego działalności jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim tematyką hydrografii morskiej.

Cele KNHM:

 • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji w dziedzinie hydrografii,
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu hydrografii morskiej,
 • uczestnictwo w pomiarach wykonywanych w oparciu o jednostkę hydrograficzno-pomiarową AM,
 • inspirowanie do podjęcia własnej pracy badawczej
 • przygotowywanie przyszłej kadry naukowej,
 • współpraca z innymi ośrodkami zajmującymi się nauczaniem i badaniem.

Realizowane zadania:

 • organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusjach, odczytach, wykładach, kursach, zjazdach i konferencjach naukowych i dydaktycznych,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu wyrabiania samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy przez studentów,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, firmami, instytucjami i towarzystwami naukowymi.

Opiekun: dr inż. Grzegorz Stępień
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Instytut Geoinformatyki, Zakład Kartografii i Geoinformatyki, p. 123 (ul. Żołnierska 46), tel. 48-77-177

Opis działalności:
Koło Naukowe studentów geodezji i kartografii „METIRI” rozpoczęło działalność z końcem października 2012 r. Głównym celem działalności koła jest rozwój jego członków poprzez rozbudzanie ciekawości naukowej, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych z zakresu pomiarów i obliczeń geodezyjnych oraz wykonywanie eksperymentalnych i oryginalnych prac pomiarowych. Główne obszary działalności to:

 • tworzenie trójwymiarowych modeli wysokościowych terenu oraz obiektów i ich wizualizacje;
 • analizy geoprzestrzenne w oparciu o zróżnicowane kryteria;
 • pomiary z wykorzystaniem najnowszych technik: skaning laserowy, Satelitarne Systemy Wyznaczania Pozycji (GNSS), bezzałogowe systemy latające;
 • modelowanie geodanych;
 • edukacja i poszerzanie horyzontów;
 • opracowywanie publikacji naukowych i ich prezentacja na konferencjach poświęconych tematyce geodezyjnej i kartograficznej.