Wydział Nawigacyjny

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Kierunek studiów

NAWIGACJA

Uwaga!

od roku akademickiego 2010/2011 kandydaci przyjmowani są na kierunek, a wybór specjalności nastąpi po 3 semestrze nauki

 • 4- letnie studia na specjalnościach:
 • Transport Morski (TM) - również w języku angielskim
 • Połowy Morskie (PM)
 • Inżynieria Ruchu Morskiego (IRM).
 • Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne (PHiON) .
 • Ratownictwo (RAT) .
 • Morskie Systemy Informatyczne (MSI)
 • Eksploatacja Jednostek Pływajacych Typu Offshore (OFF)
 • Transport Morski i Sródladowy (TMiS)
 • Górnictwo Morskie (GM)
 • Żeglarstwo Morskie (ŻM)

Kierunek studiów

TRANSPORT

Uwaga!
od roku akademickiego 2010/2011 kandydaci przyjmowani są na kierunek, a wybór specjalności nastąpi po 3 semestrze nauki

 • 3,5- letnie studia na specjalnościach:
 • Inżynieria Bezpieczeństwa Transportu Morskiego (IBTM)
 • Technologie i Systemy Nawigacyjne (TiSN)
 • Technologie systemów bezzałogowych (TSB)

 

Kierunek studiów

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 • 3,5- letnie studia na specjalności:
 • Geoinformatyka (G)
 • Hydrografia (H)

Kierunek studiów

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

 • 4 - letnie studia na specjalności:
 • Eksploatacja jednostek morskich i śródlądowych
 • Zarządzanie w żegludze śródlądowej
 

OCEANOTECHNIKA

 • 3,5- letnie studia na specjalności:
 • Projektowanie i budowa okrętów (PiBO)
 • Projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Kierunek studiów

NAWIGACJA

 • 1,5 letnie studia na specjalności:
 • Transport Morski (TM)

Kierunek studiów

GEOINFORMATYKA

 • 1,5 letnie studia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Kierunek studiów

NAWIGACJA

 • 4- letnie studia na specjalności:
 • Transport Morski (TM)

Kierunek studiów

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 • 3,5- letnie studia na specjalności:
 • Geoinformatyka (G)
 • Hydrografia (H)

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Kierunek studiów

NAWIGACJA

 • 2 - letnie studia na specjalności:
 • Transport Morski (TM)

Kierunek studiów

GEOINFORMATYKA

 • 1,5 - letnie studia