Wydział Nawigacyjny

Rada Wydziału Nawigacyjnego na posiedzeniu w dniu 19.10.2011r. przyjęła i dopuściła do publicznej obrony rozprawę doktorską mgr Sambora Guze na temat:

„Model bezpieczeństwa nawigacyjnego statku na akwenie otwartym w aspekcie podejmowania decyzji”

oraz wyznaczyła termin publicznej obrony na dzień 30.11.2011 roku o godzinie 11:00
w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 1-2.
W dniu 11 października 2011 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się seminarium poświęcone rozwojowi zawodów morskich. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Instytutu Technologii Morskich Janusz Uriasz. Tematem jego wystąpienia był „Rozwój zawodów morskich w osiągnięciu celów strategii europejskiej dla regionu morza Bałtyckiego”.
W dniu 18.09.2011 dziewięciu studentów Akademii Morskiej w Szczecinie uczestniczyło w Warsztatach w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach działalności studenckich kół naukowych przez dr inż. Zbigniewa Szozdę, opiekuna koła naukowego METACENT. W ramach warsztatów studenci III roku specjalności TM, PHiON, MSI oraz ESO mieli okazję zapoznać się z działalnością IMO, jego strukturą, budżetem, procedurami, najważniejszymi bieżącymi zadaniami i innymi ciekawymi zagadnieniami prezentowanymi przez pracowników IMO.
W dniach 15-16.09.2001 w Hamburgu Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nawigacyjnego prof. Zbigniew Pietrzykowski i Dyrektor Instytutu Technologii Morskich dr inż. Janusz Uriasz uczestniczyli w spotkaniu z kierownictwem Niemieckiego Instytutu Nawigacji DGON. Celem spotkania było nawiązanie współpracy i omówienie możliwości organizacji wspólnej konferencji naukowej.
Ważniejsze informacje z Rady Wydziału Nawigacyjnego, która odbyła się w dniu 08.06.2011r. w sali Senatu Akademii Morskiej.