Wydział Nawigacyjny

Rada Wydziału Nawigacyjnego na posiedzeniu w dniu 09.11.2011r. przyjęła następujący skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016
W dniach 2 - 4 listopada 2011 r. w Krynicy Zdrój odbyło się plenarne posiedzenie Sekcji Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN. W posiedzeniu uczestniczyli Dziekan Wydziału Nawigacyjnego prof. Jerzy Hajduk oraz Prodziekan ds. Nauki prof. Zbigniew Pietrzykowski. Tematem wiodącym posiedzenia były zastosowania nowych technologii informacyjnych w sterowaniu ruchem kolejowym.

W związku z dobiegającą końca kadencją 2008-2011 podsumowano działalność Sekcji w tym okresie.
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ
W SZCZECINIE
zawiadamiają
o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Sambora Guze
nt.: "Model bezpieczeństwa nawigacyjnego statku na akwenie otwartym w aspekcie podejmowania decyzji"
W dniach 12-14 października 2011 r. w Świnoujściu odbyła się XIV międzynarodowa konferencja Inżynieria Ruchu Morskiego (MTE11), w której uczestniczyły 74 osoby. Podczas konferencji, w dziewięciu sesjach tematycznych, zaprezentowano 55 artykułów naukowych, które opublikowano w materiałach konferencyjnych. Wśród prelegentów, oprócz polskich naukowców, znaleźli się goście z Niemiec, Litwy, Finlandii i Słowenii. W trakcie zaplanowanego rejsu statkiem m/s „Chateaubriand” uczestnicy mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają prace nad jedną z większych inwestycji w naszym regionie – budową gazoportu.
Rada Wydziału Nawigacyjnego na posiedzeniu w dniu 19.10.2011r. zatwierdziła Plan Posiedzeń Rady Wydziału Nawigacyjnego oraz Plan Pracy Wydziału Nawigacyjnego (link).