Wydział Nawigacyjny

W dniu 21.03 i 22.03 nasi pracownicy dr inż. Andrzej Bąk oraz dr inż. Maciej Gucma uczestniczyli w dwóch  bardzo udanych imprezach branżowych w stolicy. Pierwszymi odwiedzonymi targami były targi pracy dla studentów zorganizowane na Politechnice Warszawskiej. Jako jedna z większych imprez tego typu zorganizowana dla studentów w stołecznych uczelniach przyciągały głównie wielką różnorodnością ofert pracy oraz zróżnicowaniem branżowym. Bardzo wysoki poziom organizacji oraz duża liczba wystawców były gwarantem sukcesu. 22.03 odbyły się targi Automaticon największa impreza dla automatyków, robotyków oraz wszelkich branży pokrewnych.
Akademia Morska w Szczecinie planuje przygotowanie projektu współfinansowanego ze środków UE, w ramach którego Uczelnia miałaby pozyskać fundusze na szkolenia oraz jednorazowe dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
W dniu 17.02.2012r. w siedzibie Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowopowołanej Rady Technicznej PRS XV kadencji na lata 2012-2016. Nominacje na członków Rady otrzymali z rąk prezesa zarządu PRS dr inż. Jana Jankowskiego pracownicy Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. i dr inż. Zbigniew Szozda.
Czy statki mogą pływać bez załogi, czy jest możliwe zdalne sterowanie statkiem i wykorzystanie do kierowania jednostką pływającą automatycznych układów opartych na logice rozmytej i sieciach neuronowych, czyli informatyczne technologie przyszłości w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Pracownicy Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie mieli przyjemność gościć w audycji komputerowej Polskiego Radia Szczecin „Trącić Myszką”.
W dniu 9 stycznia 2012 pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie, dyrektor Instytutu Technologii Morskich dr inż. Janusz Uriasz otrzymał powołanie na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na lata 2012-2015.