Wydział Nawigacyjny

W dniach 21-25 maja w hotelu Victoria Sofitel Microwave and Radar Week odbył się Microwave and Radar Week w ramach którego odbyła się 13 już międzynarodowa konferencja International Radar Symposium 2012. W konferencji udział wzięło ponad 550 uczestników, między innymi pracownicy Katedry Geoinformatyki: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, dr inż. Jacek Łubczonek, dr inż. Witold Kazimierski oraz mgr inż. Grzegorz Zaniewicz. Na sesji otwarcia IRS-2012, przy pełnej sali uczestników, referat „Aspects of Radar Navigation” wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny. Był to jeden z dwóch referatów sesji otwarcia.
Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie informuje, że dnia 23 maja 2012 roku w Sali Senatu AM w Szczecinie odbyła się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Marcina Przywartego

nt.: „Stochastyczny model oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach otwartych”

Rada Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w dniu 8.05.2012 r. zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 4. o stopniach naukowych, nadała Panu dr inż. Tomaszowi Cepowskiemu, pracownikowi Akademii Morskiej w Szczecinie, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
W dniu 28 kwietnia br. w auli im. prof. Z. Łaskiego AM w Szczecinie odbył się piąty już Konkurs Geograficzno-Nautologiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którego organizatorami są Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Do Konkursu przystąpiło 54 uczestników, którzy reprezentowali szkoły ponadgimnazjalne województwa zachodniopomorskiego. W imieniu Władz Uczelni przybyłych powitał prodziekan Wydziału Nawigacyjnego Jacek Frydecki.
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ
W SZCZECINIE
zawiadamiają
o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Marcina Przywartego
 
nt.:Stochastyczny model oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego
na akwenach otwartych”