Wydział Nawigacyjny

W dniu 9 stycznia 2012 pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie, dyrektor Instytutu Technologii Morskich dr inż. Janusz Uriasz otrzymał powołanie na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na lata 2012-2015.
Nagrody i wyróżnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
W dniach 7-8 grudnia 2011 roku odbyła się w Krakowie I Międzynarodowa Konferencja "Górnictwo morskie surowcową szansą przyszłych pokoleń", pod patronatem Parlamentu Europejskiego oraz Wicepremiera, Ministra Gospodarki RP Waldemara Pawlaka, Organizatorami Konferencji były wspólnie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz nasza Uczelnia Akademia Morska w Szczecinie reprezentowana przez najwyższe władze w osobach JM Rektora AM prof. dr hab. kpt. ż. w. Stanisława Gucmę, Prorektora dr inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączkę prof. AM oraz Dziekana Wydziału Nawigacyjnego dr inż. kpt. ż. w. Jerzego Hajduka prof. AM.
W dniach 5-8 grudnia 2011 odbyła się w Zakopanem XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp – 2011 (www.transcomp.pr.radom.pl ) zorganizowana pod patronatem JM Rektora Politechniki Radomskiej.
WYDZIAŁ NAWIGACYJNY, KATEDRA GEOINFORMATYKI zaprasza na WYKŁAD, który odbędzie się dnia 22 grudnia 2011 roku o godzinie 09:30 w sali Senatu. Tematyka wykładu: Inżynieria satelitarna – wyzwania dla Polski. Wykład zostanie wygłoszony przez Pana dr inż. Włodzimierza Lewandowskiego z Międzynarodowego Biura Miar (Francja).