Wydział Nawigacyjny

Kierunek nawigacja na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 000 000 zł dotacji na realizację programu kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK).

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w Zachodniopomorskim Oddziale Polskiego Związku Głuchych w którym uczestniczyli mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki, prodziekan Wydziału Nawigacyjnego oraz dr Piotr Borkowski, z-ca dyrektora Instytutu Technologii Morskich. Spotkanie miało na celu ustalenie wstępnych szczegółów długofalowej współpracy pomiędzy Akademią Morską, a Polskim Związkiem Głuchych. 
W dniu 26 października br. w Sali konferencyjnej hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej powołanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
W dniach 10-13 października 2012 odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych TST 2012. Organizatorem konferencji była Politechnika Śląska w Gliwicach. Konferencja rozpoczęła się w Katowicach (Port Lotniczy Kraków-Pyrzowice), a następnie była kontynuowana w Ustroniu Śląskim. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane są z ogólnie pojętą telematyką i jej wykorzystaniem w transporcie.